Karin Grundberg Wolodarski intar en defensiv hållning, skriver Sverker Sörlin.