Röstade för att avskaffa public service. ”Ett förslag i Trumps anda”, säger medieforskare.