I helgen vittnade fyra svenska modeller om en bransch där övergrepp och andra former av utnyttjanden av unga modeller är utbrett.