Mitskis texter skildrar ofta relationer som inte har några vinnare eller förlorare, bara olika sorters förlorare.