Ingrid Elam flyter med i väldiga romanen ”Solenoid”.