Nära 80 år efter att koncentrationslägrens fasor blev uppenbara för omvärlden pågår arbetet med att inrätta ett permanent svenskt Museum om Förintelsen. Många frågor återstår att besvara. En är särskilt brännande: Hur ska ett Förintelsemuseum – och minneskulturen i stort – förhålla sig till kriget mellan Israel och Hamas? DN:s Sandra Stiskalo har talat med två minneskulturexperter.