”En bred uppslutning behövs”, säger utbildningsminister Lotta Edholm (L).