Journalisten Margit Silbersteins skriver om föräldrarna som överlevde krig och dödsläger.