Lotta Olsson om fem böcker med nya perspektiv – där ”Herravälde” sticker ut.