Dan Jönsson ser en udd mot det koloniala förflutna men saknar en genomgripande kritik.