Med en tredje volym, som sträcker sig från 1971 till 1986, sluts utgivningen av Jorge Luis Borges samlade verk på svenska.