Vi litar på att Gud har en historia med varje människa, skriver ärkebiskopen.