Marie Kreutzers ”Korsett” om den rebelliska kejsarinnan av Österrike får priser och publikens jubel.