Regeringen måste nyansera om de ska kunna lägga om kriminalpolitiken.