Hela sektorer vilar på det som kallas ”skuggsamhället”.