Det måste vara smickrande att åtnjuta sådana ynnestbevis från myndigheternas sida.