Hanna Fahl: Den gula himlakroppen symboliserar en framtidstro som gått sönder.