Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen kultur media har ökat kraftigt under coronakrisen.