Det är en påtagligt visionär och spännande musik som Malvakvartetten vill ge vidare spridning.