Mezzosopranen vill ha snabba ryck • ”Att mitt jobb är sång är en sann ynnest.”