Mörk sanning bakom skelettdelar som hittades på en bakgård.