Paula af Malmborg Ward gör opera om narcissism och mytomani.