De digitala abonnemangstjänsterna i Sverige ökade sin försäljning med 36,9 procent under första halvåret i år. Därmed ökar bokförlagens försäljning trots att de fysiska bokhandlarna fortsätter minska sina intäkter.