Få författare utstrålar sådan prydlighet och finess som bokaktuella Aris Fioretos.