”Använd dem som du vill” träffar hårt i magen, skriver Magnus Bremmer.