Till formen är ”Använd dem som du vill” en hybrid mellan lyrisk monolog och berättelse.