Skulle äga rum i helgen • ”Samlade bedömningen är att det inte gick.”