Kerstin Gezelius om ”Tell it to the bees”: Präktiga filmer får ofta motsatt effekt.