En tröst för dem som missade tillfället på plats, tycker Birgitta Rubin.