Lars Noréns pjäs ”7:3” lärde oss ingenting om nazismen, han skrämde oss bara med den, skriver DN:s Leif Zern.