Sällan har en god sak så obarmhärtigt blottat samhällstillståndet.