Anklagades för fusk – tillbakavisas av Myndigheten för press, radio och tv.