Rebecka Kärde läser en poet som vill ställa det ytliga uttrycket i förgrunden.