Universitet och högskolor måste utformas som platser vi längtar efter att uppleva fysiskt, skriver rektorn på Handelshögskolan.