Albert Bonniers Förlag har dragit tillbaka Lars Noréns ”En dramatikers dagbok 20152019”, som nyligen gavs ut.