Journalisten Clara Törnvall undersöker i en ny bok skapande kvinnor med drag av autism.