Kvinnlig autism kan vara svår att få syn på, eftersom diagnosen har byggts på klichéer om Rain Man och savanter med nördglasögon.