Stor majoritet kvinnor bland nomineringarna till de tyngsta kategorierna.