Trumpetaren Nils Petter Molvær demonstrerar återigen sin förmåga att föra samman olika sorters ljudkällor och tekniker.