Hans stulna riksregalier har varit nyhetsstoff – men vem var Karl IX?