Representanter för drygt 150.000 kulturutövare samlas.