Menar att hovrätten begått ”grovt rättegångsfel” • Nu begär Högsta domstolen svar.