Ingen av medarbetarna på Forum- och debattscen får jobba kvar efter årsskiftet.