Stina Bergman Blix: Har rädsla för känslor påverkat beslutsfattningen under pandemin?