I ett upprop kräver kulturcheferna för landets största tidningar kraftfulla åtgärder.