Sofia Lenninger skriver om det omöjliga uppdraget som kulturchef i kommunen.