Anna Öberg skalar av folkdansens traditionstyngda utanpåverk, skriver DN:s kritiker Lisa Boda.