Världens största livearrangör Live Nation har enorma ekonomiska problem under coronapandemin.