Medieanalytiker förklarar varför vissa Sommarpratare lyckas och inte andra.