På Röhsska museet presenterar Forensic architecture bevismaterial i rättsfall.